Ландшафт

Ландшафт гэж юу вэ?

Ландшафт гэдэг нь газрын гадарга дээрхи цогц төлөвлөлт гэж ойлгож болно.

ХХ зууны 2-р хагаст Америкийн онолч Ж.О.Элиот хэлэхдээ “Ландшафтын төлөвлөлтийг урлагын бүтээлд тооцож болох бөгөөд түүний үндсэн чиг үүрэг нь газар орны байгалийн үзэмж, хүмүүсийн оршихуйн хүрээлэн буй орчны өнгө төрхийг бүтээн цогцлуулж, цаашид үлдээхэд оршино” гэсэн байдаг.

Түүнчлэн тав тухтай байдлыг бий болгохын тулд юуны өмнө хот суурин газрын хүн амын хэрэгцээ сонирхолыг авч үзэх хэрэгтэй болдог бөгөөд үүнд орон нутгийн байгалийн үзэсгэлэн, цаг хугацааны үл давтагдах байдал, ажил амьдралын тайван орчинг байгалийн үзэсгэлэн, байгалийн өөрийнх нь дуу чимээгээр баяжуулснаар тавлаг орчныг бүрдүүлж болно. Манай компани чанарын өндөр түвшинд ландшафтын зураг төлөвлөлтийн дагуу чанартай хийж гүйцэтгэнэ.