Мод үржүүлэг

2016 оноос эхлэн ойн нөхөн сэргээлт, ойн цэвэрлэгээний ажил хийж гүйцэтгэхээр мэргэжлийн байгууллагын эрхийг авсан ба 2012 оноос Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг дэвсгэрт 10 га газарт дуслын усалгааны систем бүхий мод үржүүлгийн газар байгуулан биологийн нөхөн сэргээлт, ойн нөхөн сэргээлт мөн нийслэл хот суурин газар, амины орон сууцны тохижилт, Хот суурин газрын нийтийн эзэмшлийн талбай, цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд, хороололуудын тохижилт, гэр хороололын дахин төлөвлөлтийн ногоон байгууламжид суулгац нийлүүлэхээр мод үржүүлгийн газар үйл ажиллагаа явуулж байна.